Registratierechten bij een aankoop lager dan 200000€

Hoeveel bedragen de registratierechten bij aankoop van een woning die minder dan 200000€ kost sinds 1 januari 2020?

De verkooprechten (vreemde naam, men heeft toch altijd het recht om te verkopen?) bedragen bij aankoop van een woning in het Vlaams gewest 6% als voldaan is aan de volgende vier voorwaarden:

1) Eén of meerdere natuurlijke personen kopen gelijktijdig de gehele eigendom van de woning aan.

2) De personen zijn niet samen geheel eigenaar van een andere woning of bouwgrond.

3) De kopers verbindt zich ertoe binnen de twee jaar zich in te schrijven op het adres van de woning.

4) De notaris vermeldt in de aankoopakte dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de verlaagde rechten is voldaan of zal voldaan worden door bijvoorbeeld de verkoop van een andere woning binnen een termijn van één jaar en dat er een oorzakelijk verband is tussen de aan- en de verkoop.

Is voldaan aan deze voorwaarden en ligt de prijs lager dan 200000€ dan wordt er nog een bedrag van 5600€ in mindering gebracht.

Een voorbeeld: Een woning wordt verkocht voor een bedrag van 168000€. De koper voldoet aan de voorwaarden. De rechten hierop bedragen: 168000 x 6% -5600€ = 4480€                                                                                                                                         Voor een woning van 120000€ wordt dit 1600€ verkooprechten te betalen.             

Als niet voldaan is aan de voorwaarden bedragen de registratierechten 10%. In ons voorbeeld wordt dit dus: 168000 x10% = 16800€ dit is bijvoorbeeld het geval bij de aankoop van een woning als tweede verblijf of om op de private verhuurmarkt te verhuren.

Momenteel heb ik drie woningen in portefeuille die in aanmerking kunnen komen voor de verlaagde rechten:

120000€ Reninge: https://www.immodeprez.be/nl/te-koop/te-koop-cat/huis-met-winkelruimte-en-4-slaapkamers.htm

80000€ Stavele: https://www.immodeprez.be/nl/te-koop/te-koop-cat/te-renoveren-woning-met-drie-slaapkamers-en-tuin.htm

169000€ Adinkerke: https://www.immodeprez.be/nl/te-koop/te-koop-cat/woning-met-drie-slaapkamers-tuin-en-mogelijkheid-garage.htm

  • Reninge: Ruime woning met vier slaapkamers te koop Reninge: Ruime woning met vier slaapkamers te koop
    Ruime woning met 4 slaapkamers te koop
  • Stavele: Te renoveren woning met tuin en drie slaapkamers Stavele: Te renoveren woning met tuin en drie slaapkamers
    Woning met tuin en drie slaapkamers
  • Woning te koop in Adinkerke Woning te koop in Adinkerke
    Woning met tuin en drie slaapkamers.