Plaatsbezoeken blijven toegelaten vanaf 26 maart

Plaatsbezoeken in aanwezigheid van een vastgoedmakelaar blijven mogelijk vanaf 26 maart. Dit moet gebeuren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Afspraak is noodzakelijk

 Tijdens het plaatsbezoek moet de social distancing te allen tijde gerespecteerd
worden.
Er worden geen handen geschud
 Beperk de duurtijd van het bezoek en neem eventueel na het bezoek
(telefonisch) contact op met de vastgoedmakelaar voor verdere bespreking
Ga nooit zonder afspraak op plaatsbezoek
Breng indien mogelijk je eigen mondmasker mee en respecteer de
mondmaskerplicht

Pas de nodige handhygiëne toe bij aanvang van het bezoek. De
vastgoedmakelaar voorziet hiertoe het nodige materiaal
Respecteer het tijdslot dat de vastgoedmakelaar voorstelde. Kom niet te laat en
maak het bezoek niet nodeloos langer dan vereist om een goed beeld te krijgen
van het pand
Bij een bezoek mogen maximaal 3 volwassen personen aanwezig zijn, de
vastgoedmakelaar en bewoners niet inbegrepen.Raak tijdens bezichtigingen
geen deuren of voorwerpen aan. De vastgoedmakelaar opent alle deuren, ramen
en/of kasten
Blijf thuis als jij of iemand uit je nauwe contacten ziekteverschijnselen vertoont of
in contact is geweest met iemand die ziekteverschijnselen vertoont of als je valt
onder de quarantaineverplichtingen
Heb je een risico-contact gehad, ben je in afwachting van testresultaten of
werd je positief getest? Meld dit dan zonder uitstel aan de Covid-19-coördinator
van het vastgoedkantoor, wiens contactgegevens je hierna terugvindt:
______________________
Volg altijd de aanwijzingen van de vastgoedmakelaar
Voorafgaand aan het bezoek zal de vastgoedmakelaar ter plaatse met
jou nogmaals de regels overlopen, zodat je duidelijk zicht hebt op de
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften die garanderen dat het
bezoek veilig verloopt