Voordelige verkoop van woning binnen twee jaar na de aankoop

Wanneer men een woning verkoopt binnen de twee jaar na de aankoop kan men 3/5 van de betaalde registratierechten terugvorderen.  In geval van een woning die aangekocht wordt met 10% registratierechten kan men dus 6% registratierechten terugvorderen. Bij de aankoop van een woning met klein beschrijf aan 5% (niet-geïndexeerd KI kleiner dan 745€ als hoogstens 2 kinderen) zal men eerst 5% aanvullende registratierechten + een boete van 1% moeten betalen. Men kan dan eveneens 3/5 van de registratierechten terugvorderen. De boete kan worden kwijgescholden in geval van overmacht.

Zeer interessant is dat de de teruggave van registratierechten kan gecombineerd worden met de meeneembaarheid bij de aankoop van een andere woning (4% bij groot beschrijf) tot een bedrag van 12500€ en binnen de wettelijke beperkingen. De aanvullende rechten en boete die in het hierboven geschetste geval van het niet-naleven van de voorwaarden van het klein beschrijf moeten worden betaald zijn evenwel niet meeneembaar (er is dus maar 2% meeneembaar bij klein beschrijf)

Hebt U meer vragen dan kunt U contact opnemen via e-mail op info@immodeprez.be met vermelding van uw telefoonnummer. Bron vlaamse overheid