Wat als Vlaanderen echt volgebouwd zou zijn......

 Vlaanderen is volgebouwd. Regelmatig worden we er in de media mee om de oren geslagen. Maar klopt dit ook? Is West-Vlaanderen en de Westhoek volgebouwd en wat als dit werkelijk het geval zou zijn?

Eerst enkele cijfers:

Gemeente bevolking in 1846 bevolking in 2018 oppervlakte in 2017 bevolkingsdichtheid per km2 evolutie bevolking
Antwerpen 118682 526717 204.51 2575 438.81%
Gent 128828 262342 156.18 1680 203.64%
Brugge 49308 118138 138.40 854 239.59%
Roeselare 21563 63031 59.79 1054 292.31%
Ieper 30050 34960 130.61 268 116.34%
Koksijde 2454 21848 43.96 497 890.30%
Diksmuide 19397 16777 149.40 112 86.49%
Poperinge 20323 19725 119.33 165 97.05%
Veurne 11155 11795 96.63 122 105.73%
Vleteren 4242 3691 38.15 97 87.01%
Alveringem 10270 5064 80.01 63 49.31%
Singapore   5612300 719.90 7796  
HongKong   7389500 1106.34 6679  
Wereld (landoppervl zonder antartica)   134 940 000 000 7 601 831 000 56  
West-Vlaanderen   1190193 3144 379  
           

Opmerking: De oppervlakte van de gemeentes nam sterk toe door de fusies van gemeenten tussen 1846 en nu. Bronnen: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Wikipedia, World Population Review.

Opmerkelijk is dat de bevolking in de Westhoek in de periode tussen 1846 en 2018, dit is een tijdspanne van 172 (!) jaar vrijwel stabiel gebleven is, en in sommige gemeenten zelfs afgenomen (landelijke gemeenten als Alveringem, Vleteren en kleine steden als Poperinge en Diksmuide). Uitzondering hierop vormen de kustgemeenten met Koksijde als voorbeeld. Naast uitwijking naar stedelijke gebieden speelt de eerste wereldoorlog hier ongetwijfeld een rol in.

Wat als West-vlaanderen een zelfde bevolkingsdichtheid zou kennen als volgebouwde landen als Singapore en Hong-Kong? Een land als Singapore heeft een bevolkingsdichtheid van 7796 inwoners/km2. Bij een zelfde bevolkingsdichtheid als Singapore zou West-Vlaanderen 24 510 624 inwoners tellen. Het zou dan zelfs in een dichtbevolkt land als China een grootstad zijn en meer inwoners tellen dan Nederland. Als alleen de  stad Ieper even dicht zou worden bevolkt dan zou Ieper 1 018 235 inwoners tellen en na Brussel de grootste stad in België worden. De bevolking van de provincie zou dan bijna verdubbelen.

De stelling dat West-Vlaanderen volgebouwd is kan hiermee definitief naar het rijk der fabelen worden verwezen. Mits een aangepaste structuur en een goed gebruik van het terrein is een aanzienlijke groei theoretisch en ook praktisch mogelijk. Beeld op de botanische tuinen van Singapore

Op de foto: zicht op het arboretum van Singapore.