Woning verkopen in de Westhoek moeilijker door afschaffing woonbonus?

Wanneer een woning te koop wordt aangeboden baseert de verkoper zich meestal op de vraagprijzen van vergelijkbare eigendommen in de omgeving. Professionals baseren zich bij het bepalen van de waarde onder meer op de gerealiseerde verkoopprijzen van vergelijkbare eigendommen in 2018 en 2019.

De evolutie van de prijzen in de tijd is afhankelijk van:

1) ligging (onder meer de afstand tot de dichtste oprit van de autoweg, rust, in mindere mate openbaar vervoer,......)

2) het gemiddeld inkomen in de gemeente

3) de rentestand

4) de fiscaliteit, waaronder de woonbonus en registratierechten.

5) de evolutie van de bevolking (inwijking, zoals in veel gemeenten in de westhoek, of uitwijking en geboortecijfer)

De meeste kopers van een eerste woning beschikken over een bepaald bedrag spaargeld en ontlenen een belangrijk deel van de koopsom.  Door de afschaffing van de woonbonus vermindert de ontleningscapaciteit van de ontlener met 31680€ (maximaal belastingvoordeel op 20 jaar voor een koppel met max. 2 kinderen: 944€/jaar/persoon eerste 10 jaar, nadien 640€/persoon/jaar) Bij een laag inkomen kan dit bedrag kleiner zijn, bij een langere looptijd van de lening kan dit nog meer zijn. Belangrijk is ook de kostprijs van de opgelegde energiemaatregelen. De verlaging van de registratierechten is bijkomstig (slechts 2500€ voor een woning van 250000€). De verlaging van de intrestvoet heeft de ontleningscapaciteit van kopers verhoogd en er mag verwacht worden dat dit effect nog niet is uitgewerkt, maar de afschaffing van de woonbonus beperkt nu hun mogelijkheden.

De kopers van een beleggingseigendom kunnen verder genieten van de federale woonbonus  (die iets lager ligt). Hun "concurrentiepositie" tegenover kopers van een eerste woning wordt dus veel beter.

Verwacht mag worden dat woningen waar veel vraag naar is, zoals comfortabele woningen in de centra van Ieper, Veurne en Poperinge en mooi gelegen landelijke woningen een beperkte invloed zullen ondervinden van de afschaffing van de woonbonus doordat het effect deels zal gecompenseerd worden door de dalende intrestvoeten, de prijsdruk als gevolg van inwijking en de vraag naar beleggingseigendommen.

Woningen die moeilijker in de markt liggen zoals te renoveren woningen, massaal aangeboden nieuwbouwwoningen of serviceflats, verouderde villa's en woningen in de dorpskernen zullen op korte termijn het effect van de afschaffing van de woonbonus het sterkst voelen.

Wilt U weten wat het effect op de waarde van uw te verkopen woning zal zijn? Vul dan uw gegevens in op dit formulier: https://www.immodeprez.be/nl/contact

of bel op 0495/64 17 27 voor een afspraak.

  • Villa verkocht door Immo Deprez in 2019 Villa verkocht door Immo Deprez in 2019
    Villa te Woumen