Archief

Recente prijzen van woningen in Westhoek, Westkust en Roeselare

01-01-2018
Woning verkocht in 2017

De gemiddelde prijs van een woning verkocht in de Westhoek in de eerste helft van 2017 vindt U hieronder.

Het renovatie-abattement

29-12-2016
Het renovatie-abattement

Woningen die vermeld staan op de lijst van de leegstaande en/of verwaarloosde onroerende goederen of op de lijst van de onbewoonbare woningen en  verwaarloosde gebouwen en/of woningen, kunnen mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan recht hebben op een vrijstelling van van de registratierechten op een schijf van 30000€ bij aankoop.

Rentevoet voor hypothecaire leningen op dieptepunt

17-08-2016
Rentevoet voor hypothecaire leningen op dieptepunt

Op woensdag 11 maart 2015 bedroeg de rentevoet van de Belgische OLO op 10 jaar 0.47%, een nieuw diepterecord. . Eén van de oorzaken is het opkopen van staatspapier door de Europese centrale bank.  Op dinsdag  17 augustus 2016 bedroeg deze 0.18%.

Premies voor woningen in beschermd dorpsgezicht

13-04-2016
Premies voor woningen in beschermd dorpsgezicht

Voor woningen gelegen in een beschermd dorpsgezicht met een bestaand beheersplan bestaat de mogelijkheid om een premie maximaal 40% van de uitgevoerde werken aan te vragen. Bij de standaardprocedure bestaan er drie mogelijkheden om dit te doen:  1° Eén voor beheer/werkzaamheden aan het exterieur 2° Eén voor beheer/werkzaamheden aan het interieur 3° Een premie wanneer men de woning wil openstellen voor het publiek. Telkens is een maximumbedrag van 25000€ voorzien.  

Gratis verzekering gewaarborgd wonen

22-05-2013
Woning verkocht in Veurne in 2015

De verzekering gewaarborgd wonen is een gratis verzekering. U kan ze als werkende voor 10 jaar afsluiten als u een hypothecaire lening aangaat om een woning te bouwen, te kopen of te renoveren. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie.  Wordt u tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt? Dan kan u een tegemoetkoming in de aflossing van uw lening krijgen.

Nieuwsoverzicht