Hoe andere gezinswoning aankopen aan 3% verkooprechten?

Geplaatst op 07/01/2022
Woning te koop Brugseweg 105 te Ieper
Er zijn een zestal voorwaarden aan verbonden om een woning te verwerven aan het verlaagde tarief van 3% verkooprechten of registratierechten. De belangrijkste ervan is dat het de enige eigen woning moet zijn.

 Een uitzondering daarop is de tolerantie ‘Causaal verband’

Als u op het moment van de aankoop nog eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond, kan u in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief bekomen:

  1. Als u zich er toe verbindt om het verhinderend onroerend goed te vervreemden en u aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
  2. De termijn waarin het onroerend goed moet vervreemd worden  is voor authentieke akten verleden vanaf 01.01.2022: uiterlijk binnen de twee jaar na de datum van de authentieke akte.

    Het is dus mogelijk onmiddellijk te genieten van het verlaagde registratierecht van 3% mits een bepaalde verklaring in de verkoopakte wordt opgenomen en het vorige goed wordt vervreemd.

    Zelfs als je deze verklaring zou vergeten zou je nog binnen de 5 jaar kunnen de te veel betaalde rechten kunnen terugvragen: https://www.vlaanderen.be/verlaagde-tarieven-voor-de-aankoop-van-de-enige-eigen-woning-bij-wijze-van-teruggave

  3. Er is nog een bijkomende vermindering voor bescheiden woningen van 2800€ (aankoopprijs minder dan 220000€ en 240000€ in de kernsteden als Roeselare en Kortrijk).
  4. Er bestaat ook nog een tarief van 1% voor woningen die grondig energetisch gerenoveerd worden.                               Ps Deze tekst houdt geen fiscaal advies in.

 

Denkt U er aan uw bestaande gezinswoning te verkopen en wenst u verder advies? Vul uw gegevens in op de site:  

Huis verkopen

of Bel 0495 64 17 27

 
(Bron: pagina 607 en 608 van programmadecreet 29.12.2021 in Belgisch Staatsblad p126009)